Betöltés…
WAGO Hungária

WAGO Energiamérő és adatgyűjtő alkalmazás bemutatása

A blogbejegyzés első részét az alábbi linkre kattintva érhetitek el.

Logger

A harmadik fő menüben a naplózási funkciót tudjuk elérni és kezelni. Kétféle naplózási formából választhatunk, teljes (Full Logger) és szelektív (Selective Logger). Összesen 5 naplót lehet felvenni a projektbe, teljes naplózásból pedig 2 a maximum.
Érdemes SD kártyára menteni az adatokat, mivel így könnyen kinyerhető a PLC-ből valamint a 8202-nek 256MB, 8212-nek 4GB a belső memóriája, ami nagy mennyiségű adatpontnál hamar betelhet.

Teljes naplózás az összes adatpontot rögzíti, ami fel lett véve a bemeneti process summary-be. Mindegyik adatpontot egyforma mintavételezési idővel rögzít, ez tetszőleges lehet és milliszekundumban kell megadni. További beállítási lehetőség a mentett fájlnév, CSV adat formátum (Standard,ECON,Dataplotter), dátum és idő formátum, CSV fájlban az oszlopelválasztó és decimális karakter. Append date(dátum hozzáfűzés) beállítás kiválasztásánál minden nap új CSV fájl jön létre a kiválasztott fájlnévvel+dátummal. Az alap alkalmazás grafikus vizualizációja a Dataplotter, ez csak SD kártyán található fájlokat tud megjeleníteni és csak Full Logger-t.

13. kép: Full Logger paraméterezés ablak

Szelektív naplózás az a nevéből is adódóan csak a kiválasztott hozzá tartozó adatpontokat menti le saját fájljába. A kiválasztást a bemeneti Process Summary-ben tehetjük meg, kiválasztjuk az adatpontot és a beállításokban a Logging fülben található a szelektív naplózás engedélyezése. Az adatpontokat egyéni ciklusidővel, vagy megadott értékváltozás esetén is lehet minta vételezni.
Az elmentett fájl típusa lehet CSV vagy SQLite adatbázis. A fájlírásba történő mentés lehet ciklikus, vagy a buffer (lefoglalt belső memória) 90%-os telítettségénél.

14. kép: CSV fájl nézete Excel-ben

A bemeneti adatpontokon kívül a riasztásokat és a virtuális objektumokat is lehet menteni.

Alarms

Riasztásokkal (Alarms) elkészíthetjük a projektünk hibakezelését és annak értesítését. Összesen 5 féle típusból tudunk választani:

            Alarm hardware: referencia bemenet igaz (0-tól való eltérés) esetén riaszt,

            Alarm feedback failure: a bemeneti adatpont a referenciaértéktől való eltérés esetén riaszt, ha a késleltetési időt túllépi az állapot,

            Alarm change of value: értékváltozási sebességet tudunk vele vizsgálni. Ha a bemeneti adatpont a késleltetési időn belül a változás nagyobb, mint X, riaszt.

            Alarm out of range: alsó és felső határértékek vizsgálata

            Alarm of alarms: riasztások riasztása. Két riasztás között létre tudunk vele hozni ÉS, VAGY, KIRÁZÓ VAGY logikai kapcsolatot.

Az állapotot a ’Status’ oszlop jelzi, természetesen lehet naplózni, MQTT szerverre küldeni, emellett email értesítést is lehet küldeni fellépő riasztás esetén. Összesen 40 alarm-ot tudunk konfigurálni.

15. kép: Riasztások állapota

Outputs

Az alkalmazás az adatgyűjtés és monitorozáson kívül beavatkozásra is képes, a digitális kimeneti csatornákat automatikusan felolvassa, és 3 különböző módban használható:
bemeneti referencia érték követés (vagy annak inverze), 1 vagy 2 másodperces impulzusjel.

16. kép: Digitális kimenet beállítása

WAGO Felhőbe is tudunk továbbitani adatpontokat, összesen 100-at. Természetesen ehhez szükség van internetelérésre és megfelelő hálózati beállításra.
Az alábbi linken megtekinthető részletesen a Wago felhőhöz való csatlakozás menete (https://controlblog.hu/2020/02/17/wago-cloud-szolgaltatas/). A WBM-en történő felhőbeállítás és újraindítást követően csak annyi dolgunk van, hogy az EDM vizualizációban a Files-MQTT/Cloud Setting menüpontban engedélyezzük a kapcsolatot.

17. kép: Helyes felhő beállítás

A küldeni kívánt adatpontoknak a paramétereit beállítjuk (referencia, név, mértékegység, ciklusidő) és ezután több tennivaló nincs, minden adat megérkezik a felhőbe.

MQTT kliensként is tud publikálni az alkalmazás, bármilyen adatpont esetében (bemenet, kimenet, virtuális) tetszőleges topic-ra, így lehetőség van a publikált adatpontok csoportosítására.

18. kép: MQTT beállítása WBM-ből, helyi szerver esetén

Fontos, hogy a vezérlő vagy csak felhő, vagy csak MQTT kapcsolatot tud fenntartani.

19. kép: Publikált adatpont megjelenítése terminálból

Riasztás esetén email-en keresztül is kaphatunk értesítést. 20. képen látható, hogy kiválasztható milyen állapotváltozások esetén szeretnénk értesítést kapni, valamint különböző riasztások különböző címekre küldhetnek email-t.

20. kép: Riasztás beállítása email küldésre

21 kép: Email konfigurációs ablak

’Common’ beállítási ablakban kell megadni a küldendő email fiók tulajdonságait. Ilyen például a kiszolgáló SMTP szerver címe, portja, küldő email címe, bejelentkezési jelszava.

Gmail esetén az STMP szerver címe: smtp.gmail.com, portja: 587. Az email fiók biztonsági beállításokban aktiválni kell a 2 lépcsős megerősítést és új alkalmazásjelszót kell generálni. Ezt a generált 16 karakteres jelszót kell az EDM-be írni, nem pedig a fiók jelszót.

22 kép: Kapott email riasztásról

Legfeljebb 10 címzett csoportot lehet felvenni, ha egy csoportba több címzettet szeretnék, akkor szóköz nélkül, vesszővel elválasztva kell egymás után beírni.

Virtual Objects

Az alkalmazáson belül létrehozhatunk összesen 10 olyan objektumot, melyekkel saját számításokat tudunk elvégezni. Lehet matematikai vagy energia típusú.

23. kép: Matematikai objektum, celsiusról fahrenheit-re való átváltás

Matematikai objektumoknál tetszőleges számítást végezhetünk el, a „?”-re kattintva ellőhívhatjuk a súgót, itt tudunk informálódni milyen operátorok használhatóak, és hogy milyen a formula szintaktikája. 10 bemeneti változót lehet használni egy objektumnál, ezek lehetnek fizikai bemenetek, virtuális objektumok, vagy akár általunk definiált konstansok.
Sok lépéses, bonyolult számolást le tudjuk ellenőrizni a „Calc.Steps” gombra kattintva, minden lépést részletezve van, milyen számítás történt és mi a részeredménye.

Energia objektumok segítségével 3 féle számítás lehetséges, egy virtuális vagy fizikai bemenetre és egy impulzus referencia bemenetre van hozzá szükség:

            X-Minute power mean: átlagfogyasztás számítása. Impulzus referencia bemenet periódus ideje alatt bekövetkezett értékváltozásból számítva pl: 250Wh/0.25h = 1kW

            X-Minute power trend: Előrevetített fogyasztás, korábbi adatokból becslést végez, hogy a következő impulzus idejére milyen fogyasztás várható.

            Instantaneous power: pillanatnyi fogyasztás, utolsó impulzus óta eltelt bemeneti érték különbség

Impulzus referencia valamilyen bemenet (pl digitális bemenet), vagy megadhatunk óránkénti impulzusszámot.

Egyéb funkciók

A ’File’ főmenüben egyéb projektel kapcsolatos beállításokat/funkciókat és kommunikációs beállításokat végezhetünk el. Első ’File Management’ menüpontban a naplózási CSV fájlokat menthetjük le (átmásolás) FTP szerveren keresztül, akár ütemterv alapján. Az Enable CSV Cleanup beállítással a beállított időnél régebbi fájlok automatikusan törlődnek, így nem kell aggódni attól, hogy a PLC által használt SD kártyán lévő tárhely betelne.

24. kép: Fájl menedzsment

25. kép: Projekt beállítások

Általános projekt beállításoknál kiválasztó az alkalmazás nyelve (angol, német, francia, cseh, olasz, holland), különböző felhasználói jogosultságok menedzsmentje (név, jelszó, csoport), letölthető a teljes projekt konfiguráció JSON fájl formátumban és gyári beállítások visszaállítása is itt végezhető el.

26. kép: Modbus szerver engedélyezése

Internal Modbus Settings menüpontban engedélyezhető, hogy külső eszközök/felsőbb irányító rendszerek Modbus prokotollon keresztül ki tudják olvasni a Process Summary-k tartalmát. A ki- és bemeneti adatpontok listája letölthető, melyben szerepel, hogy melyik adatpont milyen regiszterből olvasható ki.

Utolsó információs ablakban a PLC néhány tulajdonsága szerepel (cikkszán, firmware verzió, MAC-ID, szabad belső tárhely) és gyorslinkekkel elérhetőek hasznos oldalak, mint például a WBM, Dataplotter, WAGO honlap, WAGO Cloud és a külön vizualizáció.