Betöltés…
WAGO Hungária

WattsON Energiamenedzsment Szoftver

Napjainkban szinte minden területen egyre nagyobb hangsúlyt kap, hogy tevékenységeinket minél kisebb energiafelhasználás mellett, minél hatékonyabban és nem utolsó sorban minél olcsóbban végezzük el. Különösen igaz ez olyan termelési és szolgáltatási területeken, ahol a költségek jelentős részét teszi ki az energiafelhasználás. Hogy mindezt minél hatékonyabban tudjuk megtenni, fontos, hogy

 • az egyes eszközeink energiafelhasználását online tudjuk mérni,
 • az adatokat strukturáltan át tudjuk látni,
 • a szolgáltatói szerződéses feltételeket (pl. büntetési limitek) gyorsan (online) össze tudjuk hasonlítani a valós mérési eredményekkel
 • és mindezek összességéből gyors és költséghatékony következtetéseket tudjunk levonni a jövőbeli működést illetően (például akár az egyes eszközök működési idejének újra ütemezésével vagy akár a szerződéses feltételek átgondolásával)

A WattsON energiafelügyeleti rendszer ezen problémákra kínál megoldást. Célunk, hogy olyan alkalmazást nyújtsunk ügyfeleink számára, amelyekkel túl azon, hogy egy könnyen átlátható felületen keresztül biztosítjuk a mérési eszközök fogyasztási adatainak struktúrált megjelenítését, olyan szolgáltatásokat nyújtsunk, illetve energiahatékonysági javaslatokat is tegyünk, melyek figyelembevételével az ügyfél jelentős költségmegtakarításokat is el tud érni energiafelhasználásának tervezésekor.

Felkeltette érdeklődését energiamenedzsment rendszerünk? Kérjen egyedi ajánlatot weboldalunkon! Kollégáink készséggel megválaszolják felmerülő kérdéseit, illetve támogatják Önt.

 

 1. Rendszer általános jellemzői:

A WattsON rendszerrel lehetőséget biztosítunk, hogy egy egységes integrált felületen keresztül lehessen követni egy adott építmény fizikailag különböző pontokon elhelyezkedő eszközeinek működését, energiafelhasználását. A mérési eszközök valós idejű adatait PLC-k juttatják el adatcsomagokban az alkalmazásszerverhez, melyet a folyamatosan futó service-k dolgoznak fel és töltenek be az alkalmazás adatbázisába.

Tervezéskor lehetőség van az alkalmazásban a rendszer fizikai topológiájának leképzésére, így a mérés során betöltött adatokat nem csak az adott eszközre vonatkozóan, hanem adott alrendszerekre összesítve is tudja az alkalmazás kezelni.

Az alkalmazás felületén keresztül pedig lehetőség van egyrészt online adatok megjelenítésére, illetve riportok összeállítására is. Az alkalmazás külön felületet biztosít minden felhasználó számára, hogy akár egyénre szabott riportokat is összeállíthasson.

 1. Biztonsági architektúra:

A WattsON alkalmazás egy vékony kliens megoldású, web alapú alkalmazásként lett kialakítva. Ennek előnye, hogy kliens oldalon nincs szükség különböző alkalmazások telepítésére, hanem az alkalmazás egy böngészőn keresztül minden előfeltétel nélkül elérhető.

Mindemellett azonban fontos követelmény, hogy a rendszer csak regisztrált felhasználók számára legyen elérhető, illetve a kliens és szerver közti adatforgalmat illetéktelen szereplő ne olvashassa. Ennek biztosításához a rendszer egy titkosított – SSL – csatornát épít fel a kliens és szerver közti kommunikációra.

A felhasználók adminisztrálása szerver oldalon történik. Az adatbázisban a felhasználók jelszavai bcrypt titkosítással – nem visszafejthető módon – vannak elmentve, így azok az adatbázis üzemeltetők számára sem olvashatóak.

 1. Rendszer funkciói:

Ebben a fejezetben az ügyfél által az alkalmazás felületén elérhető oldalak tartalmát, valamint az innen indítható üzleti funkciókat részletezzük.

Funkció Leírás
Dashboard Az ügyfél által testre szabott felület a releváns eszközök energiafelhasználásának valós idejű követésére.
Dokumentumkezelő Az alkalmazás lehetőséget biztosít különböző típusú, a rendszer működéséhez szorosan kapcsolódó dokumentumok struktúrált tárolására és kezelésére.
Mérődiagnosztika Az egyes eszközök mérési eredményeinek részletes megjelenítésére ad lehetőséget.
Mérési terv Energianemenként a hálózati topológiát jeleníti meg.
Riportok Dashboard és egyéb riportok összeállítására és megtekintésére nyújt lehetőséget.
Jogszabályok Az energetikai szabályozást (rendeletek, törvények) áttekintő menüpont.
Virtuális csoportok A hálózati topológián belül – adott szempontrendszer szerint – különböző eszközök logikai csoportosítására van lehetőség.
Szolgáltatói adatok A szolgáltatók számlázást alátámasztó havi mérési adatainak feltöltésére és megjelenítésére ad lehetőséget.
Teljesítmény lekötés Teljesítmény lekötési értékek éves megjelenítése.
Rendszerhasználati díjak Hatóságilag meghatározott rendszerhasználati díjak évenkénti megjelenítése.
Pénzügyi modul A mérési eszközök energiafelhasználási költségeinek megjelenítése

1. ábra: Menürendszer

3.1 Dashboard

Mivel az alkalmazás alapvető célja, hogy valós idejű információkat szolgáltasson a mögötte álló vállalati energetikai rendszerről, így bejelentkezés után ez lesz az automatikusan megjelenő oldal. Itt jeleníthetőek meg azon valós idejű adatok a rendszer egyes – az ügyfél által legfontosabbnak definiált – elemeiről, amelyek követése az ügyfél számára prioritás. Ezt a felületet az ügyfél szabadon tudja a saját igényeinek megfelelően kialakítani. Ennek keretében kiválaszthatja a számára legfontosabb elemeket, a megjelenítendő adatokat és megtervezheti azt is, hogy ezen adatokat milyen típusú grafikonon szeretné megjeleníteni, hogy az számára a leginkább átláthatóan és informatívan jelenjen meg. Hasonlóan a riportokhoz a dashboard struktúráját is szabadon tudja az ügyfél szerkeszteni.

2.ábra: Dashboard

3.2 Dokumentumok

Az alkalmazás lehetőséget biztosít a rendszer működésével kapcsolatos dokumentumok (szerződések, számlák stb.) strukturált tárolására, kezelésére is. A célunk, hogy a felhasználók így a dokumentumokat rendszerezetten, átláthatóbban tudják tárolni, egyszerűsítve ezzel a mindennapi működést, illetve, hogy mindezzel az ügyfél munkafolyamatait is hatékonyabbá tudjuk tenni.

A dokumentumok típusaik szerint a következő (menü)csoportokba oszthatóak:

 • Energiaszámlák
 • Hálózathasználati szerződések
 • HCS szerződések
 • Kereskedelmi szerződések
 • Mérők dokumentumai
 • Egyéb dokumentumok

Tekintettel ezen dokumentumok esetleges bizalmas jellegére, az ügyfélnek lehetősége van annak beállítására is, hogy a különböző típusú dokumentumokat mely felhasználóknak van joga elérni, illetve szerkeszteni.

A különböző típusú dokumentumok esetén az ügyfél szabadon tudja a számára legmegfelelőbb könyvtárstruktúrát kialakítani. A felsorolt típusok közül a ’mérők dokumentumai’ jelentenek kivételt, itt a mérési topológia figyelembevételével lehet az egyes mérési eszközökhöz dokumentumokat csatolni.

3.ábra: Dokumentumok

3,3 Mérődiagnosztika

Ebben a diagnosztikai menüpontban van lehetőség egy kiválasztott mérési eszköz összes mérési eredményének alapos elemzésére. Az adatok mind grafikonon ábrázolva, mind számsorban (az adatok negyedórás mintavételezési frekvenciával kerülnek mentésre) megtekinthetőek a felületen. Az oldal tetején lehetőség van az időskála kiválasztására, ezen belül azonban a grafikonon további lehetőség van egy rövidebb intervallum kiválasztására, amennyiben egy adott időintervallum megtekintésére lenne szükség az adatok részletesebb elemzéséhez.

4.ábra: Mérődiagnosztika

3.4 Mérési terv:

A mérési tervben van lehetőség energianemenként a hálózati topológia megtekintésére. Mivel maga a hálózat jellemzően nem változik, így a felhasználói felületen ennek szerkesztésére nem adunk lehetőséget, azt csak a központi rendszerben tudják a rendszer adminisztrátorok megtenni. Természetesen mindez nem jelenti azt, hogy az egyes mérési eszközök paramétereit ne lehessen szerkeszteni, ezen funkciók innen is elérhetők.
Ezen a felületen megjeleníthetőek továbbá a virtuális csoportok is.

3.5 Riportok

Ezen menüpont alatt van lehetőség a különböző riportok megtekintésére, illetve – amennyiben az ügyfél megfelelő előfizetői csomaggal rendelkezik – az egyes riportok struktúrájának szerkesztésére, kialakítására.

A riportok kapcsán két típust fontos megkülönböztetni:

 1. Dashboard: ez az a felület, amit a felhasználók bejelentkezéskor is automatikusan is elérnek (lásd 6.1.1 fejezet). Itt az egyes mérési eszközök valós idejű adatai jelennek meg másodperces mintavételezés mellett.
 2. Alapriportok: az ügyfeleknek – az előfizetési csomagtól függően – lehetősége van meghatározott számú és méretű riportok összeállítására, és rendszeres nyomon követésére (ezek lehetnek napi, heti, havi riportok is). Mivel ezen riportok egy nagyobb időintervallumra vonatkozóan jelenítik meg az adatokat, itt már nincs szükség, illetve lehetőség másodperes adatmegjelenítésre, azok negyedórás mérési adatokat tartalmaznak.

Ezen standard riportokon felül – szintén az előfizetési csomag típusától függően – lehetőség van egyéni riportok szerkesztésére is a felületen.

6.ábra: Kiegészítő riportok

Riportok szerkesztése során a felhasználó szabadon tudja a számára fontos riport struktúrát összeállítani. Ennek keretében:

 • szabadon kiválaszthatja a kívánt időintervallumot. A dátumok akár az egyes grafikonok szintjén is felülírhatóak, sőt lehetőség van egy grafikonon belül is két időhorizont megjelenítésére,
 • tetszőleges struktúrában feloszthatja a felületet a különböző diagramok megjelenítésére,
 • az adatok különböző diagramokban ábrázolhatóak: vonal- és oszlopdiagram, aránydiagram, adattábla,
 • az egyes diagramokhoz hozzárendelhetőek a mérési eszközök (akár több is), melyek értékeit szeretnénk megjeleníteni.

7.ábra: Riport szerkesztő

3.6 Jogszabályok

Az alábbi menü célja összefoglalni azon különböző törvényeket, rendeleteket, amelyek a cégek energetikai működését szabályozzák. Mindezek összefoglalásával szeretnénk a felhasználónak egy olyan segítséget nyújtani, hogy a különböző követelményeket, előírásokat lehetőleg egyben, strukturáltan el tudja érni, át tudja tekinteni.

8.ábra: Jogszabályok

3.7  Virtuális csoportok

A korábbi fejezetekben már említettük, hogy lehetőség van különböző eszközök logikai egységbe, csoportba rendezésére a felületen; ennek kialakítására nyújt lehetőséget az alábbi menüpont a virtuális csoportok létrehozásának lehetőségével.

Itt szabadon választhatjuk ki azon eszközöket, amelyeket egy virtuális csoportba szeretnénk rendezni, a csoporthoz hozzárendelhetünk egy színt, ahogyan a mérési tervben szeretnénk az adott csoportot megjeleníteni és természetesen lehetőségünk van, hogy a riportokban az itt létrehozott virtuális csoportok aggregált mérési eredményeit megjelenítsük.

9.ábra: Virtuális csoportok

3.8 Szolgáltatói adatok

A felületen lehetőség van a cégeknek a különböző szolgáltatók által a számlázás során a cégek számára biztosított havi szolgáltatói adatok feltöltésére is. Ezen szolgáltatói adatok jellemzően hasonló frekvenciával (negyedórás bontásban) tartalmazzák a szolgáltató által mért – és a számlázás alapját jelentő – értékeket, így lehetőség van az eszközök által direktben mért és a szolgáltató által előállított riportban megjelenített értékek elemzésére, összehasonlítására.

10.ábra: Szolgáltatói adatok

3.9 Teljesítmény lekötés

A szolgáltatói szerződések logikájából adódóan költséghatékonysági szempontból különösen fontos cégek esetén, hogy várható fogyasztásukat jól meg tudják tervezni:

 • amennyiben a jövőbeli fogyasztásukra vonatkozóan túl magas vállalást tesznek, ebben az esetben feleslegesen fog a cég olyan mennyiségekért fizetni, ami ténylegesen nem is kerül felhasználásra
 • amennyiben a jövőbeli fogyasztásukra vonatkozóan túl alacsony vállalást tesznek, ebben az esetben a túlfogyasztásból adódóan komoly büntetést kell fizetni a szolgáltatónak.

Mindezek mellett a szezonális eltéréseket is figyelembe kell venni, hiszen lehetőség van pár (jellemzően 3) hónapra a normál havi lekötési értéktől eltérő (jellemzően magasabb) lekötési érték meghatározására. Ennek hatékony becsléséhez persze elengedhetetlen, hogy ismerjük a rendszereink energiafogyasztására vonatkozó adatokat. Az elemzésnek, tervezésnek két iránya lehetséges:

 • a múltbeli adatok elemzéséből próbáljuk meg a várható energiafogyasztást megbecsülni a jövőre vonatkozóan. Itt természetesen érdemes a szezonális hatásokat is figyelembe venni, de amennyiben évekre visszamenőleg rendelkezünk mérési adatokkal, ennek nincs akadálya.
 • az online adatok valós idejű elemzéséből próbálunk meg következtetéseket levonni és – amennyiben van rá lehetőség – azonnal beavatkozni. Például figyelhetünk arra, hogy nem csúcsidőszakban (csúcsfogyasztás esetén) nem működtetünk olyan eszközöket, amelyek működése rugalmasan ütemezhető.

Természetesen ideális esetben mindkét szempontrendszerre figyelünk a tervezés és működés során. Célunk, hogy az alkalmazás mindkét esetben hatékony segítséget nyújtson az adatok megfelelően strukturált megjelenítésével és így támogassa az ügyfelet a döntéshozatalban.

11.ábra: Éves teljesítmény lekötés

Az ábrán látható, hogy a tényleges fogyasztási értékekkel összehasonlítva hogyan van beállítva a lekötési érték (és látható, hogy az mennyire túl van becsülve a fogyasztás), és egyben megjeleníthető a javasolt lekötés is beállítva a 3 „speciális” hónapot és annak értékeit is. A cél természetesen, hogy jövőbeli fogyasztásokra is ilyen optimálisan tudjunk becslést készíteni…

3.10 Rendszerhasználati díjak

Ezen az oldalon évekre visszamenőleg megtekinthetőek a hatósági árak. A táblázatból látható, hogy az árkalkuláció egy meglehetősen komplex logika szerint áll össze.

12.ábra: Rendszerhasználati díjak

3.11 Pénzügyi modul

A felület lehetőséget az egyes eszközök fogyasztási költségének megjelenítésére és ehhez beállítható a villamosenergia egységára.

Ezután az egyes eszközökre navigálva tudjuk megtekinteni az adott eszköz fogyasztását és annak költségét. Mindezekkel kapcsolatosan 3 grafikonon jelennek meg az adatok:

 • előző hónap fogyasztása napi bontásban
 • adott hónap fogyasztása napi bontásban
 • adott napi fogyasztás negyedórás bontásban

13.ábra: Költség görbék